Ulubele

Biedrība "Dzīvnieku pansija Ulubele" ir dibināta 2005.gada 21.novembrī, apvienojoties domubiedriem, kam nav vienaldzīgs dzīvnieku liktenis.


Biedrības misija

Apzinoties katru īpatni kā vērtību, rūpēties par jebkura dzīvnieka labturību un aizsardzību, un īpaši nodrošināt tiesības un dot iespēju dzīvot dzīvniekiem, kuriem jebkādu iemeslu dēļ ilgstoši nav iespējams atrast īpašnieku.
Biedrības mērķi ir:
1. nodrošināt jebkuram dzīvniekam, kuram jebkādu iemeslu dēļ ilgstoši nevar atrast jaunu saimnieku, uzturēšanu to mūža garumā, izveidojot un uzturot dzīvnieku pansionātu;
2. veicināt labvēlīgu attieksmi pret dzīvniekiem, neatkarīgi no to sugas, vecuma un veselības stāvokļa;
3. aktīvi līdzdarboties dzīvnieku labturību nosakošo normatīvo aktu izstrādes un pilnveidošanas procesos, paužot savu viedokli un sniedzot atzinumus valsts institūcijām dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā;
4. praktiski iesaistīties dzīvnieku labturības normu īstenošanā;
5. apzinoties dzīvnieku kā nozīmīgu vides sastāvdaļu, veicināt visas vides sakārtošanu, veidojot labvēlīgus dzīves apstākļus gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem.


Pansija
Biedrība ir izveidojusi un uztur dzīvnieku pansiju Dolessalā, kur savu iespēju robežās uztur suņus, kam ilgstoši nav izdevies atrast mājas. Tie ir suņi, kas no cilvēka ir tik daudz cietuši, ka zaudējuši uzticību, ir bailīgi un piesardzīgi.
Vairāku gadu garumā pacietīgas kopābūšanas rezultātā šie suņi atpazīst mūs un mūsu draugus - tie kļuvuši par mūsu mīluļiem. 

Mūs var sazvanīt:
Rīgas pilsētas dzīvnieku patversme - 27803333 
Ziedojumi, palīdzības iespējas patversmē nokļuvušajiem dzīvniekiem - 20203333

Elektroniski ar mums var sazināties pa e-pastu:
adopcija@ulubele.org - visos jautājumos par un ap dzīvniekiem
ulubele@ulubele.org - organizatoriskos jautājumos

  Kā mūs atrast

Rīgas pilsētas dzīvnieku patversme atrodas:
Rīgas rajons, Stopiņu novads, Līči,
“Ozolaines” teritorijā, LV-2118, p/n Cekule 

  Vairāk par mums un mūsu darbiem lasiet biedrības mājas lapā www.ulubele.org